Odpowiednie żywienie bydła ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu hodowli, bez względu na to, czy hoduje się trzodę mleczną czy też opasy, albo i łączy się produkcję mleka ze sprzedażą opasów. W każdym przypadku należy dobrze dobrać rodzaj i dawkę pasz, aby osiągnąć optymalny efekt.

Paszowóz w dużym gospodarstwie rolnym

paszowozy mazowieckieO ile w mniejszej hodowli stosunkowo łatwo jest zadbać, aby każda sztuka bydła otrzymała odpowiednia porcję pasz treściwych i objętościowych, to jednak zajmuje to sporo czasu. Wpływa na to także różnorodność stada, bo innej paszy potrzebuje byk hodowany na rzeź, innej krowa w okresie zasuszenia, innej ta tuż po wycieleniu i innej kilkumiesięczne cielę. W dużym stadzie jest to o wiele większy problem. Pomocą w takiej sytuacji są dla hodowców paszowozy, w których przygotowuje się jedzenie dla większej grupy bydła. Różne rodzaje pasz zostają ze sobą dokładnie zmieszane, a także odpowiednio rozdrobnione. Ma to wpływ na zwiększenie ich pobierania i przyswajania, ponieważ bydło nie jest w stanie oddzielić od siebie różnych pasz, żeby wybierać najsmaczniejsze kąski. Taką paszę jest też o wiele łatwiej rozdzielić między zwierzęta, a przy tym można przygotować jej większą ilość na zapas np. na dwa dni. Znacznie ułatwia to prowadzenie hodowli i zachowanie optymalnych warunków dla zwierząt, ponieważ paszowozy mazowieckie pozwalają zachować stałe dawki. Zwierzęta, zwłaszcza w oborach wolnostanowiskowych, mają równy dostęp do tej samej paszy, do tego żywność jest tej samej jakości, więc nie ma problemu, że np. słabszy osobnik zje mniej paszy treściwej.

Dzięki paszowozom hodowla bydła jest o wiele prostsza i wymaga mniej pracy fizycznej. Odpowiednio przygotowana pasza, tak zwany TMR, jest powszechnie uważana za najlepszy sposób żywienia w dużych stadach, szczególnie krów o wysokiej wydajności mlecznej, których właściwe żywienie jest szczególnie istotne.

Close Menu