Dokładna analiza parametrów sieciowych

W każdym zakładzie przemysłowym zachodzi konieczność podejmowania nieustannych działań optymalizacyjnych. Tylko w ten sposób może być zapewniona rentowność prowadzonego interesu oraz konkurencyjność rynkowa. Żeby to osiągnąć brane są pod uwagę różne kwestie. Jedną z nich jest zużycie mediów potrzebnych do codziennego funkcjonowania firmy. Można tutaj wspomnieć chociażby wodę, ciepło czy prąd.

Jak zdiagnozować sieć elektryczną w zakładzie?

parametry jakościowe energii elektrycznejSzczególnie ten ostatni jest istotny ponieważ zasila on maszyny oraz całe linie technologiczne. W celu jak najlepszego wykorzystania dostępnego potencjału muszą być na bieżąco monitorowane parametry jakościowe energii elektrycznej, która służy do zasilania odbiorników. W tym celu na terenie zakładów montowana jest nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa. Można tutaj wspomnieć analizatory, które pozwalają na mierzenie wszystkich najważniejszych wielkości. Są to między innymi natężenie prądu, wartość napięcia czy ważne z punktu widzenia działania sieci współczynniki. Analizatory rejestrują chociażby zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia czy zasilania oraz współczynnik mocy. Ten ostatni powinien być zbliżony do jedności. W momencie, gdy jego wartość znacznie odbiega od tego poziomu konieczne jest przeprowadzenie kompensacji mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej. Dodatkowo warto poszukać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Może to bowiem być sygnał, że w zakładzie do sieci jest podłączona uszkodzona maszyna taka jak silnik. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest analizowanie stanu sieci i zasilania. Pozwala to zebrać cenne dane i informacje, które mogą być następnie wykorzystane do podejmowania decyzji odnośnie przyszłych modernizacji czy inwestycji. Właśnie dlatego warto wybierać sprzęt, który oferuje wysoką dokładność pomiaru.